top of page

לימוד לעצמאות

הילה אלחנתי-לרנטל

האוניברסיטה העברית

Huji Autism Center Logo.png

לימוד לעצמאות והקניית מיומנויות חדשות

בבואנו להקנות לילד מיומנויות חדשה מומלץ לפרק את התהליך למספר שלבים:

 • בחירת המיומנות

נבחר מיומנות המתאימה לגיל ולשלב ההתפתחותי שהילד נמצא בו. נלמד כל פעם מיומנות אחת בלבד ורק כשנסיים ללמד מיומנות אחת נתחיל ללמד את המיומנות הבאה. בנוסף, כדאי לעודד למידה של מיומנות שתעזור לקדם את עצמאותו של הילד בבית. בהדרכה הזו נדגים בעזרת מיומנות צחצוח שיניים.

 • ניתוח מטלה

בשלב הבא נפרק את הפעולה הכוללת למספר פעולות קצרות ופשוטת יותר.

אפשר לעשות זאת על-ידי ביצוע הפעולה בעצמנו או על-ידי התבוננות באדם אחר שמבצע את הפעולה.

 

דוגמה: מיומנות צחצוח שיניים:

 1. הוצאת מברשת השיניים והנחתה על הכיור

 2. הוצאת משחת השיניים והחזקתה ביד

 3. פתיחת משחת השיניים

 4. מריחה של פס קצר של משחת שיניים על המברשת

 5. סגירת פקק משחת השיניים

 6. החזרת משחת השיניים למקום

 7. הרמת מברשת השיניים

 8. צחצוח השיניים

 9. יריקה לתוך הכיור בסיום הצחצוח

 10. שטיפת הפה ויריקה נוספת לכיור

 11. החזרת מברשת השיניים למקום

מומלץ להתאים את רמת הפירוק של הפעולה ליכולתו של הילד. במידה ויש שלב בביצוע הפעולה איתו הילד מתקשה במיוחד, ננסה לפרק שלב זה לגורמים ולפעולות פשוטות וקצרות יותר. ולהפך, במידה ויש חלק בביצוע הפעולה בו הילד אינו מתקשה, נוכל לבצע אותו בשלב יחיד.

 • למידה בעזרת שרשור

שרשור היא אסטרטגיית למידה בה הילד מבצע כל פעם רק את השלבים שהוא כבר למד מתוך ביצוע הפעולה כולה, ואנחנו מבצעים עבור הילד את השלבים אותם הוא עדיין לא למד. חשוב להקפיד להתאים את השרשור לידע הקיים של הילד ולמידת הקושי שהחלקים השונים של הפעולה דורשים ממנו. לדוגמה, אם הילד כבר יודע לבדו לבצע את החלק האחרון של צחצוח השיניים ולא מתקשה להחזיר את המברשת למקום, אנחנו נבצע עבורו את החלק הראשון של הצחצוח וניתן לו להחזיר את המברשת למקום בעצמו.

בצורה כזאת ניצור תחושת הצלחה כבר מתחילת תהליך הלמידה!

זכרו: לאורך כל הדרך חשוב לשבח על הצלחות ורכישה של שלבים חדשים בתהליך הלמידה, ולחזק על שלבים קודמים שכבר נלמדו ומבוצעים בהצלחה.

אם הילד מתקשה עם ביצוע שלב חדש של פעולה זה בסדר גמור ואנחנו נעזור לו להתמודד עם הקושי בעזרת רמזים.

 • רמזים

ניתן לחלק את הרמזים לשלושה סוגים: 

 1. רמז מילולי- רמז שהילד יכול לשמוע ובו התשובה נמצאת בגוף הבקשה. לדו' אם נרצה שהילד ינעל נעל אפשר להדגיש את המילה "נעל" בתוך הבקשה.

 2. רמז חזותי- רמז שהילד יכול לראות כמו הצבעה על החפץ או הצגה של תמונה של החפץ

 3. רמז פיסי- נרמוז באמצעות ביצוע הפעולה עם הילד. אפשר לבצע רמז פיסי חקלי-בו נלווה את הילד בחלק מביצוע הפעולה אבל לא בכולה. רמז פיסי מלא- בו נלווה את כל הפעולה של הילד.

חשוב לזכור: בשימוש ברמז פיסי אנחנו לא מבצעים את הפעולה בשביל הילד אלא ביחד עם הילד. לדוגמה: בלימוד מיומנות של לבישת מכנסיים נחזיק את הידיים של הילד וביחד איתו נרים את המכנסיים ונסגור את הכפתור.

bottom of page