top of page

אבחון אוטיזם

2019_03_26_010.jpg

אבחון אוטיזם מבוסס אך ורק על הכרות עם התנהגות הילד ואין כיום אף בדיקה פיזיולוגית (כגון בדיקת דם, סריקת MRI או בדיקה גנטית) שיכולה לזהות אוטיזם. אבחון אוטיזם בישראל דורש אבחנה כפולה - של פסיכולוג/ית ושל נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. 

 

תהליך האבחון בדרך כלל כולל מספר ביקורים בקליניקה בהם הקלינאים נפגשים עם הילד, מבצעים שיחה עם ההורים, מעבירים מבחנים התפתחותיים, קוגנטיבים (חשיבתיים) והתנהגותיים לילד, ומבקשים מההורים למלא שאלונים. לעיתים הקלינאים גם שולחים את המשפחה לבדיקות נוספות כגון בדיקת שמיעה בשביל לשלול אבחנות אחרות כגון חרשות.

פנייה מוקדמת לאבחון אוטיזם הינה חשובה ביותר!

מחקרים מראים בצורה ברורה שאיתור וטיפול מוקדם בילד על הרצף האוטיסטי מוביל לתוצאות טובות יותר בתהליך הטיפולי. לכן, עדיף לא להסס ולפנות לאבחון במידה והגננת או אחות טיפת חלב הצביעו על קשיים התפתחותיים או במידה וההורים מרגישים שלילד יש קשיי תקשורת או התנהגויות מוזרות. לחצו כאן על מנת ללמוד על סימנים מוקדמים לאוטיזם.

איפה מאבחנים?

אבחוני אוטיזם נערכים במכונים להתפתחות הילד של קופות החולים וניתן לקבל הפנייה לאבחון מרופא הילדים בקופה. 

כמו כן, ישנם מכונים פרטיים המבצעים אבחונים לאוטיזם בתשלום.

תהליך האבחון אמור להיות מלווה ידי עובדת סוציאלית ממשרד הרווחה שאמורה להדריך את המשפחה לגבי הזכויות של הילד במידה ומתקבלת אבחנה חיובית.   

מי מאבחן?

בישראל אבחנת אוטיזם דורשת הסכמה בין פסיכולוג קליני ורופא שהינו רופא התפתחותי, נוירולוג או פסיכיאטר ילדים. בסוף תהליך האבחון יש לקבל שני מכתבי אבחנה, אחד מהפסיכולוג ושני מהרופא. בנוסף, ברוב תהליכי אבחון אוטיזם ישתתפו אנשי מקצוע נוספים מתחומי קלינאות התקשורת ו/או הריפוי בעיסוק שיבדקו את יכולות השפה, הרגישות התחושתית, ומאפיינים נוספים של הילד שחשובים להבנת מצבו וצרכיו.

מה הקריטריונים לאבחון?

אבחנת אוטיזם מתבצעת לפי קריטריונים של ה-DSM-5 (ספר האבחנות הפסיכיאטרי האמריקאי) המגדיר שני סימפטומים מרכזיים:

  • קשיים בתקשורת ואינטרקציה חברתית

  • תחומי עניין ודפוסי התנהגות מצומצמים וחזרתיים.

בנוסף להחלטה האם הסימפטומים הללו קיימים, הקלינאים גם יגדירו את רמת החומרה של כל אחד מהם מבין שלוש דרגות של רמת תמיכה נדרשת: "דרושה תמיכה", "דרושה תמיכה רבה", "דרושה תמיכה רבה מאוד".

בנוסף, אבחנת אוטיזם צריכה לכלול הגדרה של רמת ההתפתחות הקוגנטיבית של הילד, יכולות השפה, ויכולות תפקוד יום יומי.

כיצד נראה האבחון?

אבחון אוטיזם בדרך כלל ידרוש מספר מפגשים בהם יהיו תצפיות קליניות וראיונות עם ההורים. לרב במפגש הראשון יערך ראיון עם ההורים ואיסוף מידע מדיווחיהם על ההתנהגויות והקשיים של הילד שהביאו אותם לחשד כי הוא נמצא על הרצף האוטיסטי. בהמשך, יתקיימו מפגשים עם הילד אשר יאפשרו לאנשי המקצוע להתרשם מיכולותיו ותפקודו, בהתאם לגיל ההתפתחותי שבו הוא נמצא. על סמך מידע זה המאבחן יוכל לקבוע האם אכן מדובר בילד על הרצף האוטיסטי או שמדובר בתסמונת התפתחותית או נוירולוגית אחרת.

לחצו כאן למידע נוסף על המבחנים השונים בהם משתמשים במהלך האבחון

 

אבחון והתפתחות

פרופ' דיצה צחור, מנהלת המרכז לאוטיזם באסף הרופא, עמותת אלו"ט, אוניברסיטת תל-אביב

איך בעצם מאבחנים אוטיזם והאם טיפול התנהגותי עוזר?

פרופ' דיצה צחור מסבירה על האמצעים והמבחנים השונים בהם קלינאים משתמשים על מנת לאבחן ילדים עם אוטיזם. בהרצאה פרופ' צחור גם מציגה מחקר בו היא ביצעה מעקב לאורך שנים ארוכות אחרי ילדים שקיבלו טיפול התנהגותי מסוג ABA מגיל צעיר, ובדקה איך הטיפול השפיע עליהם. 

bottom of page