להצגת סרטים של ההרצאות שהיו בכנס, אנא לחצו על כותרות ההרצאות בתוכניה:

I-MAR 2020

SHA_3630.jpg