top of page

אוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מובילה חדשנות מדעית, מחקר בין-תחומי ומדע יישומי. האוניברסיטה מחויבת לאחריות חברתית וסביבתית ופועלת לפיתוח הנגב, ישראל והעולם.  

אוניברסיטת בן גוריון היא האוניברסיטה הצעירה ביותר בישראל, נוסדה בהוראת ממשלת ישראל בשנת 1969, כחלק מהחזון לפתח את הנגב.

באוניברסיטה כ-20,000 סטודנטים וכ-4,000 חברי סגל בפקולטות למדעי ההנדסה, מדעי הבריאות, מדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה, ניהול, ובית-הספר לרפואה. בוגרי האוניברסיטה ממלאים תפקידים חשובים בתחומי המחקר והפיתוח, התעשייה, הבריאות, הכלכלה, החברה, התרבות והחינוך בישראל.

לאוניברסיטה שלושה קמפוסים מרכזיים: קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס בבאר-שבע, המתפרס על כ-250 דונם וכ-170 אלף מ"ר בנויים; קמפוס למחקר בשדה בוקר וקמפוס באילת המתפרס על כ-50 דונם.

היסטוריה ארוכה של שיתופי פעולה בין הפקולטות השונות באוניברסיטה לבין המרפאות במרכז האוניברסיטאי רפואי סורוקה, התאפשרה בשל הקרבה הפיזית בין שני המוסדות. שיתופי פעולה אלו הניבו הצלחות מחקריות וחידושים רפואיים רבים הכוללים, בין היתר, זיהוי של גורמי סיכון גנטיים למגוון מחלות כגון תסמונת כרמי (שנקראה על שם החוקרת שגילתה את המחלה, נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, פרופ' רבקה כרמי).

bottom of page