top of page

מחקר טיפול תרופתי

pharmacotherapy.jpg

זיהוי מאפיינים הקשורים ליעילות ובטיחות של טיפולים תרופתיים בילדים עם אוטיזם.

טיפול תרופתי הינו נדבך משמעותי בטיפול ההוליסטי בילדים עם אוטיזם. רוב התרופות הניתנות לילדים אלה באות להקל על סימפטומים שונים כגון התפרצויות זעם, פגיעה עצמית, הפרעות קשב וריכוז, בעיות שינה, חרדות, והתקפים אפילפטים ובכך לאפשר איכות חיים טובה יותר לילדים אלה ובני משפחתם.

אחד האתגרים המשמעותיים עבור רופאים הרושמים טיפול תרופתי לילד עם אוטיזם, הוא מגוון התרופות הקיים והשונות הרבה בתגובות הילדים לתרופות אלו. היעדר שיפור בסימפטומים או הופעת תופעות לוואי לא נעימות יכולות להוביל לתסכול אצל המשפחה, סבל לילד/ה והימנעות מטיפולים בעתיד. חיזוי מראש של תופעות אלה, יכול לשפר את אפקטיביות הטיפול התרופתי וההיענות לו בילדים עם אוטיזם.

מחקר חדש במסגרת המרכז הלאומי ע"ש עזריאלי ינסה לזהות מאפיינים שונים של ילדים אוטיסטים הקשורים לתגובות שלהם לטיפול התרופתי הניתן להם. לצורך כך, אנו נעקוב אחר ילדים המתחילים טיפול תרופתי, ונתעד שינויים בהתנהגות שלהם והופעת תופעות לוואי במשך כחצי שנה מרגע תחילת הטיפול.

זיהוי מאפיינים הקשורים לתגובות ילדים אוטיסטיים לתרופות שונות יאפשר לרופאים לתת לכל ילד את הטיפול התרופתי המתאים לו ביותר ובכך להוביל לתוצאות קליניות משופרות.

bottom of page