top of page

פורום אוטיזם

לצפיה בהקלטה של מפגש הפורום האחרון

הצטרפו לרשימת הדיוור של הפורום

פורום אוטיזם

פורום האוטיזם בנושא "סקירת מחקרי החינוך האחרונים של המרכז הלאומי כולל הצגת תוצאות ביניים במחקר החינוך העכשווי" שתוכנן להתקיים בתאריך ה-14.11.2023 נדחה בשל המצב למועד אחר.

המועד החדש יעודכן בקרוב.

bottom of page