top of page

מחקר מעקב עיניים

6.jpg

סימפטום נפוץ בקרב ילדים עם אוטיזם הוא קושי ליצור קשר עין בצורה טבעית. ילדים רבים עם אוטיזם נמנעים מלהסתכל על הסובבים אותם וכנראה שהרגל זה מקשה על הילדים ללמוד תקשורת חברתית ופוגע ביכולת שלהם להתנהג בצורה מתאימה במצבים חברתיים שונים. בכדי למדוד את התופעה הזו חוקרים מהמרכז הלאומי עוקבים אחרי תנועות העיניים של ילדים עם אוטיזם בזמן שהם צופים בסרטים המכילים סיטואציות חברתיות כגון משחקים בין ילדים. היכולת למדוד את הרגלי ההסתכלות של הילדים תאפשר לזהות סיכון לאוטיזם בילדים מאוד צעירים ולמדוד שיפור או התדרדרות לאורך זמן.

עד כה קרוב ל-800 ילדים בגיל 1-8 שנים עם ובלי אוטיזם השתתפו במחקר בו הם צפו בסרטים על מסך טלוויזיה שמתחתיו מצלמה מיוחדת, היודעת לעקוב אחרי תנועות העיניים. החוקרים בודקים שיטות שונות לזיהוי הילדים עם אוטיזם על סמך הדרך בה הם צופים בסרטים לעומת ילדים עם התפתחות רגילה.

במחקר ראשון מצאו החוקרים שילדים בעלי התפתחות רגילה הסתכלו בצורה מאוד דומה על הסרטים. כלומר הסתכלו על אותם הגירויים באותם רגעים במהלך הסרט. לעומתם, ילדים עם אוטיזם הסתכלו פחות על פרצופים של אנשים שהופיעו בסרט ובמקום זאת הסתכלו על הסרטים בצורה אקראית וייחודית. כלומר כל ילד הסתכל על גירויים שונים בזמנים שונים. החקורים פיתחו מדד מיוחד שמשקף את אקראיות ההסתכלות ומודד עד כמה כל ילד שונה מהקבוצה עם ההתפתחות הרגילה. מדד זה איפשר לחוקרים לזהות בהצלחה מעל 70% מהילדים עם אוטיזם על סמך תנועות העיניים שלהם במהלך צפייה בסרט של כדקה וחצי. מעבר לכך נמצא שמדד זה העיד על חומרת הסימפטומים של הילדים כפי שהוגדרה על ידי הקלינאים שבדקו את הילד בבדיקות ADOS. תוצאות חשובות אלו מראות שניתן באמצעים טכנולוגיים לזהות חלק מהילדים עם אוטיזם על סמך תנועות העיניים ולמדוד את חומרת האוטיזם שלהם. אנו מקוים שפיתוח נוסף של טכנולוגיות אלו יאפשר זיהוי מהיר של ילדים צעירים עם חשד לאוטיזם ובכך לקצר את תהליך ההפניה שלהם לאבחון רפואי. לקריאת המאמר המלא לחצו כאן

במחקר נוסף שפורסם לאחרונה במסגרת פרוייקט מעקב העיניים, החוקרים הראו שהתכונות הבסיסיות (כמו זמן תגובה, מהירות, תאוצה, דיוק, מספר תנועות עיניים לשנייה וכו') של תנועות העיניים של הילדים עם אוטיזם אינן שונות מאלו של ילדים ללא אוטיזם. תוצאה זו חזרה על עצמו גם בבדיקה של תנועות עיניים שנעשו למטרות שהופיעו על המסך וגם בעת צפייה חופשית בסרטים שילדים אוהבים. המסקנה החשובה ממחקר זה היא שלילדים עם אוטיזם אין בעיות מוטוריות בתנועות העיניים והם מבצעים תנועות עיניים בצורה תקינה. נראה שהילדים פשוט מעדיפים להסתכל על דברים אחרים. תוצאות אלו ממקדות את מחקרי ההמשך על הניסיון למצוא דרכים למשוך את תשומת הלב של ילדים עם אוטיזם להסתכל על אנשים ואינטראקציות חברתיות בכדי שיוכלו ללמוד תקשורת חברתית ביתר קלות.

סרטון המדגים את המעקב אחר תנועות העיניים של הילד

2019_03_26_026.jpg
bottom of page