מקורות מימון

המרכז הלאומי לחקר אוטיזם נתמך ע"י מענק ממשרד המדע של מדינת ישראל