top of page

המרכז הרפואי סורוקה

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה הוא המרכז הרפואי הגדול ביותר בנגב, הנותן מענה לאוכלוסייה המונה קרוב למיליון איש. התשתית הקלינית הרחבה שיש בסורוקה מאפשרת את גיוס הילדים ומשפחותיהם למחקר ומאפשרת לנו להוציא מידע נרחב על ההיסטוריה הקלינית של הילדים ומשפחותיהם כולל, למשל, מידע מתיקי הלידה של הילדים. מידע זה משמש לזיהוי גורמי סיכון לאוטיזם ולהבנת התהליכים הביולוגיים שגורמים לאוטיזם.

בנוסף בסורוקה מגוון מתקני מחקר חדשניים כגון מכשיר לריצוף גנטי, מעבדות מחקר בביולוגיה מולקולרית, מכשירי סריקה בתהודה מגנטית (MRI), ובדיקות אנספלוגרם (EEG) בזמן שינה. זמינותם של מתקנים אלו מאפשרת לנו לאסוף מידע מקיף על כל ילד שאובחן עם אוטיזם במרכז הרפואי.

מאחר והקהילה בנגב מגוונת ומורכבת מאוכלוסיות אתניות וסוציו-אקונומיות שונות, המקבלות כולן מענה במרכז רפואי אחד, איסוף הנתונים על הילדים שאובחנו עם אוטיזם בסורוקה מאפשר לנו לבנות מאגר מידע המשקף תמונה מהימנה של האוטיזם בנגב. יתרון זה מאפשר לנו לבצע מחקרים המשווים גורמי סיכון גנטיים וסביבתיים על פני קבוצות אתניות וסוציו-אקונומיות שונות. 

bottom of page