top of page

מחקר שילוב במסגרות חינוך

Preschool Class

בישראל, כמו במדינות רבות אחרות, ניתנת להורים לילדים עם אוטיזם האפשרות לבחור את המסגרת החינוכית של ילדם. חלק מן ההורים בוחרים במסגרות חינוך מיוחד בעוד שחלק מעדיפים מסגרות רגילות לרוב בלווי סייע/ת. לכל מסגרת חינוכית היתרונות והחסרונות שלה. למשל, במסגרות חינוך מיוחד הילד מקבל טיפול מצוות גדול ומקצועי יותר ולרוב מקבל טיפולים מקצועיים כגון מקלינאיות תקשורת בתוך המסגרת. לעומת זאת במסגרות חינוך רגיל הילד נחשף לילדים בהתפתחות תקינה ומקבל הזדמנות להשתלב וללמוד לתקשר עם בני גילו. כיום, לא קיימים קריטריונים או הנחיות ברורות הקובעות לאיזו מסגרת חינוכית כדאי לשלוח ילדים עם אוטיזם בעלי יכולות וקשיים שונים והבחירה נעשית בעיקר על סמך החלטת ההורים. באופן מפתיע, עד כה כמעט ולא נערכו מחקרים הבודקים את מצב ההשמה של ילדים במסגרות השונות בישראל ואת ההתקדמות של הילדים לאורך זמן.

במרכז הלאומי לחקר אוטיזם משתמשים במאגר המידע הלאומי כדי לבדוק סוגיות אלו.

במחקר שפורסם לאחרונה, בדקו חוקרים מהמרכז הלאומי נתונים של 242 ילדים עם אוטיזם בגילאי מעון (בני 1-3 שנים) ובגילאי גן (בני 3-5 שנים). החוקרים השוו את חומרת האוטיזם, היכולות הקוגנטיביות ואת השכלת ההורים של הילדים שהושמו במסגרות חינוך מיוחד אל מול אלו ששולבו בחינוך רגיל. תוצאות המחקר המפתיעות הראו כי כמעט ואין הבדלים בחומרת האוטיזם והיכולות הקוגניטיביות בין הילדים בשתי מסגרות החינוך. המאפיין העיקרי שהבדיל בין הקבוצות היה בהשכלת ההורים שהיתה גבוהה יותר בקרב הילדים ששולבו בחינוך רגיל. לקריאת המאמר המלא

תוצאות אלו מחדדות את העדרן של המלצות ברורות לגבי מסגרת החינוך המיטבית עבור ילדים עם אוטיזם בעלי יכולות וקשיים שונים. בהינתן השונות הגדולה שיש בין ילדים שונים עם אוטיזם, יש צורך ברור לבדוק את הצלחת ההשמה לאורך זמן עבור ילדים שונים. בימים אלו חוקרים מהמרכז נמצאים בעיצומם של מחקרי המשך הבודקים את השאלה הזו ותקוותנו היא לספק המלצות מבוססות מדע בקרוב.

2019_03_26_026.jpg
bottom of page