top of page

מחקר ביו-מרקרים מטבולים

ללא שם (200 × 280 פיקסל) (343 × 230 פיקסל) (1).jpg

מחקרים שונים מראים קשר בין אוטיזם ומאפיינים מטבולים בדם ובשתן.

על מנת לזהות את אותם מאפיינים מטבולים, נערך במרכז הלאומי ע"ש עזריאלי לחקר אוטיזם מחקר מטאבוליטים בדגימות ביולוגיות של ילדים המאובחנים עם אוטיזם.

מטרת המחקר היא לקשר בין ומאפיינים מטבולים שונים לבין מאפיינים התנהגותיים וקליניים ייחודיים לילדים עם אוטיזם. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש באותם מרכיבים מטאבוליים כסמנים ביולוגיים (ביו-מרקרים) לאבחון ולמעקב אחרי שינויים אצל ילדים אלה.

לטובת המחקר, נאספות דגימות ביולוגיות מילדים על הרצף- בשלב זה נאספות דגימות דם (כחצי מבחנה, 5 מ"ל) ובהמשך ייאספו גם דגימות שתן, צואה ושיער, המפורדים למרכיביהם ונשמרים בביו-בנק באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שם הם עוברים אנליזה לזיהוי מרקרים ייחודיים.

מחקר זה יאפשר הבנה טובה יותר של המנגנונים הביולוגיים המעורבים והגורמים להתנהגויות וסימפטומים של ילדים על הרצף האוטיסטי. אפיון זה יכול לעזור באבחון והתאמת הטיפול לילדים עם אוטיזם.

bottom of page