top of page

חברי וועדת ההיגוי

לחצו על תמונת החוקר או הרופא לפרטים נוספים

20220206_021.jpg

 (PhD) עידן מנשה

מנהל המרכז

20220206_018.jpg

(PhD) אילן דינשטיין

סגן מנהל המרכז

20220206_022.jpg

גל מאירי (MD)

חבר וועדת היגוי

20220206_026.jpg

 חווה גולן (PhD)

חברת וועדת היגוי

bottom of page