top of page

מחקר מאפייני תזונה

Boy Eating Breakfast

ילדים רבים עם אוטיזם סובלים מהפרעות אכילה שונות. הפרעות אכילה אלו עשויות להתבטא באכילה סלקטיבית, בעיות בעיכול, סירוב לסוגי מזון מסויימים, התנהגות חזרתית וטקסים המסיחים את הילד מאכילה במהלך הארוחה. הפרעות אכילה אלו עלולות להוביל לחוסרים במרכיבי תזונה חיוניים, צמיחה לא אופטימלית, בעיות עיכול, ובעיות רפואיות והתפתחותיות נוספות. סוג אחר של הפרעות אכילה המאפיין ילדים על הספקטרום האוטיסטי הן אכילה אובססיבית ו/או אכילה לא מאוזנת, העשויות להוביל לעודף משקל או השמנה. מחקרים שונים מדווחים שילדים עם אוטיזם נמצאים בסיכון של פי 1.4 לסבול מהשמנה בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה.

הסיבות להפרעות האכילה בילדים עם אוטיזם הינן רבות ומגוונות. רבות מהן קשורות למאפיינים ההתנהגותיים של ההפרעה כמו התנהגות חזרתית, בררנות וקשיים בהסתגלות. הבררנות באוכל והעדפה למוצרי מזון ספציפיים קושרה גם לרגישויות החושיות השונות המאפיינות ילדים רבים על הספקטרום, כך שילדים אלה בסיכון גבוה יותר להפגין בררנות כלפי מאכלים בעלי טעם, ריח, צבע או מגע מסוים בהשוואה לילדים אחרים.

על אף השכיחות הגבוהה של הפרעות אכילה בקרב ילדים עם אוטיזם, נכון להיום, מעט מדי ידוע לנו על אופיים המדוייק של החוסרים ו/או העודפים במרכיבים תזונתיים ספציפיים בקרב ילדים אלה, כמו גם על המאפיינים ההתנהגותיים, הקליניים והגנטיים הקשורים לכל אחד מהסוגים השונים של הפרעת האכילה. מידע זה הינו בעל תפקיד מהותי בפיתוח שיטות טיפול בחוסרים/עודפים של מרכיבים תזונתיים באמצעות התערבויות פשוטות יחסית כמו מתן תוספי המזון, דיאטות מוכוונות לטיפול במרכיבי מזון ספציפיים וטיפולים התנהגותיים שיעזרו לטפל במקור להפרעות האכילה.

על מנת לזהות את בעיות התזונה העיקריות בקרב ילדים עם אוטיזם ואת המאפיינים הקשורים אליהם, החוקרים במרכז הלאומי לחקר אוטיזם עושים שימוש בשאלון תדירות צריכת מזון- Food Frequency Questionnaire (FFQ). שאלון זה משמש את משרד הבריאות בסקרי בריאות ותזונה הלאומיים (סקרי מב"ת) שנותנים מידע על מצב הבריאות, התזונה ואורחות החיים של האוכלוסייה בישראל. שאלונים אלה ומסייעים למקבלי ההחלטות בניסוח מדיניות ובתכנון התערבויות תזונתיות  לכלל האוכלוסייה בישראל ולתת-קבוצות בתוכה. במסגרת המחקר השאלון הותאם לגלאי 2-10, הן מבחינת כמויות המזון והן מבחינת סוג המזון. משפחות המשתתפות במחקר מאפייני התזונה יתבקשו למלא את השאלון במחשב או בטלפון הסלולרי. לאחר מילוי השאלון המשפחה יכולה לקבל דו"ח המסכם את מצבו התזונתי של הילד בהשוואה לערכים מומלצים ומותאמים לגילו על פי המלצות משרד הבריאות.

Image by Jimmy Dean
2019_03_26_026.jpg
bottom of page