top of page

צוות פרא-רפואי

מיכל פרוי (phD)

פסיכולוגית התפתחותית

היחידה לגיל הרך

הגר בינון צ'אקי (PhD Student)

עובדת סוציאלית

המכון להתפתחות הילד

אורלי דותן (MA)

פסיכולוגית התפתחותית

היחידה לגיל הרך

אדיבה חורב (MA)

פסיכולוגית התפתחותית ראשית

המכון להתפתחות הילד

טלי פרביאש (phD)

פסיכולוגית התפתחותית

המכון להתפתחות הילד

יעל זילברמן חיון (PhD)

פסיכולוגית התפתחותית

המכון להתפתחות הילד

עידן וייסמן (MA)

פסיכולוג התפתחותי

המכון להתפתחות הילד

קטי ויגדר (MA)

פסיכולוגית התפתחותית

המכון להתפתחות הילד

מורן כהן אילוז (PhD)

פסיכולוגית התפתחותית

המכון להתפתחות הילד

bottom of page