top of page

שיטות טיפול באוטיזם

2019_03_26_028.jpg

ישנן מגוון שיטות טיפול לאוטיזם שנפוצות כיום בארץ ובעולם. השיטות המקובלות על מסגרות הבריאות והחינוך כוללות אך ורק התערבות התנהגותית/חינוכית ואין כיום תרופה שניתנת כמענה לאוטיזם (יש תרופות שניתנות להרגעה ולשיפור בעיות שינה – ראו בהמשך).

 

היעילות של שיטות הטיפול ההתנהגותי נבדקה בצורה חלקית בלבד עד היום ויש חילוקי דעות לגבי יעילות שיטות הטיפול עבור ילדים שונים. על אף זאת, יש הסכמה כי טיפול אינטנסיבי מוקדם ככל האפשר (במגוון שיטות) משפיע לטובה על התפתחות הילדים וכי השתתפות ההורים ביישום הטיפול בחיי היום-יום עוזרת להטמעת הלמידה. 

 

אנו ממליצים לקרוא מאמר סקירה של Zwaigenbaum ושותפים משנת 2015 שמסכם את הנושא. 

גישות טיפוליות: 

לאורך השנים פותחו גישות טיפוליות שונות לאוטיזם. להלן רשימה חלקית של הטיפולים הנפוצים בישראל. חשוב לציין שבמקרים רבים, מטפלים משלבים עקרונות משיטות טיפול שונות כך שקשה להפריד בצורה נוקשה בין טיפולים בגישות השונות.

Applied Behavioral Analysis (ABA)

גישה המבוססת על שינוי התנהגותי ומושתת על רעיונות מתחום הלמידה. השיטה כוללת עידוד התנהגויות רצויות לצד דיכוי התנהגויות לא רצויות. בנוסף מלמדים את הילד יכולות חדשות ומרחיבים את ההקשרים בהם משתמש הילד ביכולות אלה. למידע נוסף

DIR | Floortime | Greenspan

מודל המקדם את ההתפתחות של הילד על ידי יצירת אינטראקציה עם הורים ואחרים דרך משחק. המודל מתמקד במציאת מוקד העניין של הילד, ומאתגר את הילד להיות יצירתי וספונטני תוך עירוב החוויה החושית של הילד, יכולותיו המוטוריות ורגשותיו. מטרת המודל היא ליצור אינטראקציות רגשיות משמעותית בין הדמות המטפלת והילד, על מנת לאפשר את התפתחותו בכל התחומים. למידע נוסף

Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children (TEACCH)

הגישה כוללת בנייה של תכנית עבודה אישית המותאמת לצרכיו של כל ילד בכל תחומי התפקוד. גישה זו משלבת הסתכלות התפתחותית עם טכניקות התנהגותיות (לדוגמא הבניית הסביבה) תוך מעורבות הורית רבה. למידע נוסף

Early Start Denver Model (ESDM)

היא שיטת התערבות המתאימה לילדים צעירים בני 12-48 חודשים שנבדקה באופן יחסית מקיף בכמה מחקרים ונמצאה כיעילה בקידום פעוטות עם אוטיזם. התוכנית מבוססת על עקרונות הABA תוך שימוש במצבים משחקיים ושימת דגש מיוחד על מערכת היחסים שנוצרת בין הילד והמטפל. מחקרים הראו כי השיטה  משפרת את יכולות קוגניטיביות, שפתיות והתנהגות יומיומית של פעוטות עם אוטיזם. למידע נוסף

 

 

טיפולים פרא-רפואיים:

בישראל ניתן לקבל מגוון רחב של טיפולים פרא-רפואיים כולל קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, טיפול פסיכולוגיה במגוון שיטות, פיזיותרפיה, טיפול באומנות, טיפול במוזיקה, רכיבת סוסים טיפולית, הידרוטרפיה, ועוד... חלק מהטיפולים ניתנים לילדים עם אוטיזם במסגרות החינוך והבריאות וטיפולים אחרים ניתנים באופן פרטי כאשר לחלקם ניתן לקבל החזר מקופות החולים. שני סוגי הטיפול החשובים ביותר עבור ילדים עם אוטיזם הינם קילנאות תקשורת וריפוי בעיסוק

למידע נוסף בנושא טיפולים פרא-רפואיים

טיפולים התנהגותיים

פרופ' עופר גולן, אוניברסיטת בר-אילן, בית אחד, מרכז לטיפול וחקר אוטיזם, עמותת ילדים בסיכון

איך נדע שהטיפול התנהגותי באמת עוזר לילד שלנו?

פרופ' עופר גולן מנסה לעזור לנו להבין מה כהורים אנחנו יכולים לעשות כדי לוודא שהטיפול שהילד שלנו מקבל הוא אכן טיפול נכון ואמין, המבוסס על מחקר מדעי. בהרצאתו פרופ' גולן מציג את האפשרויות השונות של טיפולים התנהגותיים שקיימים היום בארץ, ומפרט איזה מהם נתמכים מחקרית.

bottom of page