top of page

סדנה להכשרה ל- ADOS-2

הסדנה הקרובה תתקיים בין התאריכים 09-11/10/2023 (3 ימים),
באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

הרישום לסדנת ההכשרה הסתיים. ניתן להירשם לרשימת ההמתנה לסדנה הבאה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת autism@post.bgu.ac.il, בציון השם, דוא"ל ומס' טלפון ליצירת קשר.

 

סילבוס סדנת ההכשרה >>

bottom of page