top of page

סדנה להכשרה ל- ADOS-2

סדנת ADOS-2 הבאה תתקיים בימים ב' עד ד', ה-01-03/7/2024

המקומות לסדנת יולי התמלאו

ניתן להירשם לרשימת ההמתנה לסדנה הבאה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת autism@post.bgu.ac.il, בציון השם, דוא"ל ומס' טלפון ליצירת קשר.

 

סילבוס סדנת ההכשרה >>

מכתב תודה - סדנת השתלמות ADOS-2

"מבקש להכיר תודה בשמי ובשם וויסאם על השתלמות ADOS-2 בסוף חודש פברואר 2024.
השתלמות הייתה עשירה מקיפה יסודית ומעמיקה. הרגשתי שנפתח לנו צוהר לעולם של האבחון ושל החשיבה האוטיסטית.
אני מבקש להכיר תודה למערכת של 'המרכז הלאומי לחקר אוטיזם' שיצרה מעטפת מיומנת ומקיפה להכשרת אנשי מקצוע לאבחון אוטיזם. שלוש המנחות יצרו מארג הדרכתי אבחוני מלווה בדוגמאות ווידאו חיות של ילדים ופעוטות על 'הספקטרום האוטיסטי'. המיומנות המקצועית של כל אחת מהן מרשימה.
הן עבדו בתיאום ויצרו הבנה עמוקה על תהליך האבחון תוך הדגמת המורכבות וכניסה לפרטים של הקריטריונים לאבחון אוטיזם. יצאתי בהרגשה שהמשפחות הילדים והפעוטות אחוזים בידיים טובות וחומלות".

מאיר נדב, פסיכולוג ראשי - סורוקה - מרכז רפואי אוניברסיטאי

וויסאם מרעי, אחראית על ההדרכה בפסיכולוגיה קלינית - סורוקה - מרכז רפואי אוניברסיטאי

bottom of page