top of page

הגדרת הפרעת הספקטרום האוטיסטי לפי ה 5-DSM:

 תרגום מאת פרופ' אלי זומר, אוניברסיטת חיפה.

א. פגיעה עקבית בתקשורת חברתית ואינטראקציה חברתית, על פני קונטקסטים רבים, כפי שבא לידי ביטוי להלן, כיום או בעבר (הדוגמאות לצורך הדגמה ואינן ממצות):

 1. פגיעה בהדדיות חברתית רגשית, בטווח שבין, לדוגמה, גישה חברתית אבנורמלית וכישלון בהלוך-חזור נורמלי בשיחה.

 2. פגיעה בהתנהגות קומוניקטיבית לא מילולית המשמשת לאינטראקציה חברתית, בטווח שבין, לדוגמה, מקומוניקציה אינטגרטיבית דלה, מילולית ולא מילולית; אבנורמליות בקשר עין ושפת גוף או פגיעות בהבנה ובשימוש במחוות; ועד להיעדר מוחלט של הבעות פנים וקומוניקציה לא מילולית.

 3. פגיעה בהתפתחות, שמירה (אחזקה) והבנה של מערכות יחסים וקשרים, בטווח שבין, לדוגמה, מקושי בהסתגלות ההתנהגות על מנת להתאימה לקונטקטים חברתיים מגוונים; ועד לקשיים בשיתוף משחק דימיוני או ברכישת חברים; ועד להיעדר עניין בחברים בני אותו גיל (peers).

 • ציין חומרה נוכחית: החומרה מבוססת על תקשורת חברתית פגועה, מוגבלת, בעלת דפוסים חזרתיים של התנהגות.

 

ב. דפוסים חזרתיים מוגבלים של התנהגות, אינטרסים או פעילויות, שבאים לידי ביטוי על ידי לפחות 2 מהבאים, כיום או בעבר (הדוגמאות לצורך הדגמה ואינן ממצות):

 1. תנועות מוטוריות חזרתיות או סטראוטיפיות, שימוש בחפצים, או דיבור (לדוגמה סטראוטיפים מוטוריים פשוטים, יישור משחקים או הפיכת חפצים, הדיות (ecolalia), ביטויים ייחודיים (idiosyncratic) ).

 2. התעקשות על אותו דבר, חוסר גמישות בדבקות לשגרה, או דפוסים טקסיים של התנהגות מילולית או לא מילולית (לדוגמה, מצוקה קיצונית בעת שינויים קטנים, קשיים עם מעברים, דפוסי חשיבה נוקשים, טקסים של ברכות נימוס (greeting rituals), צורך לבחור באותה דרך או לאכול את אותו האוכל כל יום).

 3. אינטרסים מקובעים, מוגבלים מאוד שהם אבנורמליים באינטנסיביות או בפוקוס שלהם (לדוגמה, התקשרות חזקה לאובייקטים לא רגילים או התעסקות בהם, הגבלה יתר על המידה או התעקשות על אינטרסים).

 4. היפר או היפואקטיביות לאינפוט סנסורי או עניין לא רגיל באספקטים סנסוריים בסביבה (לדוגמה, אדישות נראית כלפי כאב/טמפרטורה, תגובה מתנגדת לצלילים או טקסטורות ספציפיים, הרחה מוגזמת או נגיעה באובייקטים, התעניינות רבה באורות או בתנועה).

 • ציין חומרה נוכחית: החומרה מבוססת על פגמים ומוגבלות בתקשורת החברתית, ודפוסים חזרתיים של התנהגות.

 

ג. הסימפטומים חייבים להיות נוכחים בתקופת ההתפתחות המוקדמת (אך ייתכן כי לא יבואו לידי ביטוי מלא עד שדרישות חברתיות יעברו את הקיבולת המוגבלת או שיוסוו על ידי אסטרטגיות שיילמדו בשלב מאוחר יותר בחיים).

 

ד. הסימפטומים גורמים לפגמים משמעותיים קלינית, בתחומים החברתי, התעסוקתי או בתחומים אחרים החשובים לתפקוד הנוכחי.

 

ה. הפרעות אלה אינן מוסברות טוב יותר על ידי חוסר יכולת אינטלקטואלית (הפרעה של התפתחות אינטלקטואלית) או איחור התפתחותי כללי. חוסר יכולת אינטלקטואלית והפרעת הספקטרום האוטיסטי לעתים קרובות קורות במקביל; על מנת לערוך אבחנה קו-מורבידית (אבחנה לשתי המחלות יחד) לחוסר יכולת אינטלקטואלית והפרעת הספקטרום האוטיסטי, קומוניקציה חברתית צריכה להיות מתחת למצופה ברמת ההתפתחות הכללית.

 • הערה: אינדיבידואלים בעלי אבחנה מבוססת לפי DSM4, של הפרעת אוטיזם, הפרעת אספרגר, או הפרעה התפתחותית נרחבת שאינה צריכה להיות מוגדרת באופן ספציפי כאחרת, תקבל את האבחנה של הפרעת הספקטרום האוטיסטי. אינדיבידואלים שניכרים בהם פגמים בתקשורת חברתית, אך שהסימפטומים שלהם אינם מתאימים לאלה של הפרעת הספקטרום האוטיסטי, יוערכו כהפרעת תקשורת חברתית (פרגמטית).

 

ציין אם:

 • מלווה או לא מלווה בפגמים אינטלקטואליים.

 • מלווה או לא מלווה בפגיעה שפתית

 • קשור לגורם רפואי ידוע או מצב גנטי או גורם סביבתי (הערת קידוד: השתמש בקוד נוסף על מנת לזהות את המצב הגנטי או הסביבתי).

 • קשור להפרעה אחרת שהיא נוירו-התפתחותית, מנטלית, או התנהגותית (הערת קידוד: השתמש בקוד נוסף על מנת לזהות את ההפרעה האחרת שהיא קשורה לנוירו-התפתחותי, מנטלי או התנהגותי).

 • עם קטטוניה  (בהתייחס לקריטריונים של קטטוניה הקשורים עם הפרעה אחרת מנטלית, להגדרה: עמ' 119-120).

bottom of page