top of page

מודל דנבר לגיל הרך - ESDM

בקצרה:

  • ESDM משלבת בין שיטות התפתחותיות והתנהגותיות ומיועדת לילדים עם אוטיזם בני 12-48 חודשים
  • השיטה מבוססת מחקר ונמצא כי סייעה בצורה ניכרת לשיפור סימפטומי אוטיזם וקידום יכולות שפתיות, קוגנטיביות וחברתיות
  • השיטה מבוססת משחק, באמצעותו מעודדים את הילד לבסס מערכות יחסים משמעותיות עם הגורמים המטפלים
  • השיטה יחסית אינטנסיבית וההורים מהווים חלק משמעותי ממנה
ESDM היא שיטת טיפול התנהגותי לילדים עם אוטיזם בני 12-48 חודשים. הגישה מבוססת על עקרונות שיטת ABA, בה נעזרים בחיזוקים חיובים על מנת להעלות סבירות להתנהגויות חיוביות והפחתת שכיחות של התנהגויות בעיתיות. בנוסף, ההתערבות הטיפולית עושה שימוש במצבים משחקיים, תוך שימת דגש על מערכת היחסים שנוצרת בין הילד למטפל. מטרת השיטה היא לשפר את יכולותיו של הילד בכל תחומי החיים (חברתי, שפתי, קוגנטיבי ועוד) לצד הפחתה בסימפטומי אוטיזם.
ESDM נבדקה באופן יחסית מקיף ביותר מ-12 מחקרים ונמצאה כיעילה בקידום פעוטות עם אוטיזם. יתרונות השיטה כללו שיפור ביכולות למידה ושפה, הטבה בהתנהגות יום-יומית והפחתה בסימפטומי אוטיזם. מחקר שביצע סריקות מוחיות בילדים על הספקטרום שהתנסו בשיטת ESDM העלה כי הטיפול ייעל פעילות באזורים מוחיים שקשורים ליכולות חברתיות ותקשורתיות.
מהם העקרונות של שיטת ESDM?
מודל דנבר רואה חשיבות בנתינת מסגרת טיפולית לילדים על הספקטרום מגיל צעיר מאד, מתוך הבנה כי בשלבים אלו ניתן לשפר ולפתח בצורה ניכרת כישורי שפה, אינטליגנציה ומיומנויות יום-יומיות. אלו גילאים בהם יכולות אלו מתפתחות גם אצל ילדים בהתפתחות רגילה, ולכן על ידי התאמות שונות ניתן לקדם אותן גם אצל ילדי אוטיסטים. המשחק הוא הכלי העיקרי באמצעותו מעודדים את הילד לקחת חלק באינטרקציות חברתיות ולתקשר עם סביבתו. לימוד המיומנויות גם הוא יכול להיעשות תוך כדי משחק או פעילויות יום-יומיות אחרות.
 
כיצד נראית התוכנית הטיפולית בשיטת ESDM?
טיפול בשיטת ESDM יכול להתקיים בסביבות שונות כמו בית המשפחה, מוסד טיפולי או בית ספר. ישנה אפשרות לעבודה אחד-על-אחד של הילד והמטפל או עבודה קבוצתית הכוללת מספר ילדים. השיטה יחסית אינטנסיבית וכוללת מעל 20 שעות טיפוליות בשבוע, כאשר ההורים הם חלק משמעותי בטיפול ועוברים הדרכה על ידי צוות המטפלים לעבודה גם בבית.
מיהו מטפל ESDM מוסמך?
אנשי מקצועות הטיפול בעלי תעודת הסמכה ב-ESDM מיוצרי השיטה בקליפורניה, ארה"ב.

bottom of page