top of page

אוטיזם ומערכת החינוך

Preschool Class

הורים לילדים עם אוטיזם יכולים לבחור לשלוח את ילדיהם למסגרות של חינוך מיוחד או לשילוב במסגרות של חינוך רגיל. במסגרות החינוך המיוחד יש צוות מקצועי גדול יותר ומיומן והיחס בין המטפלים לילדים גבוה משמעותית מבחינוך הרגיל. אך בחינוך מיוחד ילדים עם אוטיזם אינם נחשפים לילדים אחרים בהתפתחות רגילה ונמצאים רק עם ילדים נוספים עם אוטיזם. נכון להיום אין מידע ברור לגבי היעילות של המסגרות השונות ואין המלצות ברורות להשמה של ילדים עם יכולות ואתגרים שונים.

לכל מסגרת יתרונות וחסרונות ואנו ממליצים לקבל החלטה לגבי השמה בליווי צוות מקצועי שמכיר את ילדכם.

קישור לחוברת של משרד החינוך

לחצו על האייקונים לקבלת מידע נוסף על מסגרות חינוך לקבוצת הגיל השונות 

bottom of page