top of page

גישה לימודית מובנית -TEACCH

(Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children)

בקצרה:
  • גישה לימודית- חינוכית אשר מטרתה העיקרית היא שילוב של ילדים על הספקטרום באופן עצמאי ומשמעותי בקהילה
  • TEACCH טבעה את המונח "תרבות האוטיזם" לפיו יש לראות באנשים עם אוטיזם כבעלי דפוסי התנהגות וחשיבה שונים מאלו של אנשים נורמטיביים ואין לכפות עליהם כללי התנהגות שאינם תואמים להם
  • התוכנית שמה דגש על היתרונות של אנשים עם אוטיזם כמו התמקדות בפרטים ועיבוד ויזואלי ברמה גבוהה כדי לסייע להם לרכוש מיומנויות שונות
  • התוכנית מתקיימת לרוב במסגרות חינוכיות וטיפוליות אך ניתן להתאים אותה גם לסביבה הביתית

 

TEACCH היא תוכנית טיפול לילדים על הספקטרום האוטיסטי שמדגישה את איכות החיים של הילד (למשל, שעות פנאי ועיסוק בתחומי עניין). התוכנית "תפורה" אישית לכל ילד ומתבססת על תחומי העניין שלו, יכולותיו וצרכיו. המטרה ארוכת הטווח של התוכנית היא קידום הילד לתפקוד עצמאי עד כמה שניתן בתוך הקהילה.
TEACCH פיתחה את המושג של "תרבות האוטיזם", לפיה לאנשים על הספקטרום האוטיסטי יש כללי התנהגות ודרך חשיבה משלהם השונים מהאוכלוסייה הכללית. לפי גישה זו, הדבר אינו שונה מכך שלאנשים בסין יש תרבות ומנהגים שונים לעומת אנשים בעולם המערבי. לכן כדי לטפל בילדים עם אוטיזם יש להבין את כללי ההתנהגות והחשיבה שלהם ולא לנסות לכפות עליהם את הכללים הנהוגים בקרב אנשים עם התפתחות רגילה.

כיצד נראית תוכנית טיפול בשיטת TEACCH?
TEACCH שמה דגש על הייחודיות של כל ילד ולכן התוכנית הטיפולית מותאמת ליכולותיו וצרכיו. בהתאם לזאת, עובר הילד בדיקות ומבחנים בתדירות גבוהה כדי להעריך את התקדמותו, שינויים בתחומי העניין שלו, בצרכים ובמיומנויות שנרכשו. הגישה הטיפולית מכונה "הוראה מובנית".

 

לרוב התוכנית מתקיימת בכיתות יעודיות, אשר מסודרות בצורה שתביא לידי ביטוי את חוזקותיו של הילד ותאפשר לו להתגבר על הקשיים שלו:
  •  למשל ילד עם חוזקה בעיבוד ויזואלי ישהה בסביבת עבודה שתהיה מאורגנת באופן ברור לעין עם גבולות ברורים בין אזורים שונים.
  •  ילד שאוהב שגרה קבועה, ישהה בסביבת עבודה קבועה ולא יעבור ממקום למקום.
  •  לילד עם קושי בהבנת מושג הזמן יוצג סדר היום באופן וויזואלי עם תמונות.
  •  ילד שמוסח על ידי גירויים ישהה בסביבת עבודה עם מיעוט של גירויים.

אירגון העבודה במסגרת החינוכית בסביבה כזו תעזור לילד להתפתח במגוון תחומים נוספים.​

מיהו מטפל TEACCH מוסמך?
אנשי מקצועות הטיפול והחינוך המיוחד אשר עברו הכשרה בשיטת TEACCH. ישנם קורסים אונליין לתוכנית TEACCH שמועבר על ידי הגוף שייסד את השיטה באוניברסיטת צפון קרוליינה.

bottom of page