top of page

גם בגילאי בית הספר ילדים עם אוטיזם יכולים להשתלב במערכת החינוך המיוחד או בחינוך הרגיל.

בית ספר מיוחד לתלמידים עם אוטיזם או כיתת תקשורת
 • מספר הילדים בכיתה נע בין 5 ל- 8 תלמידים. צוות הכיתה מורכב ממורה לחינוך מיוחד וסייעת.
 • ישנם בתי ספר לגילאי יסודי בלבד וישנם בתי ספר המכילים בתוכם גם תיכון ומסגרת לימודית עד גיל 21.
 • שנת הלימודים ארוכה מהרגיל, מתחילה ב 1.9 ומסתיימת ב 15.8 ברוב בתי הספר כאשר בחלק מהתיכונים שנת הלימודים מסיימת ב 5.8.
 • בבית הספר מונהג יום לימודים ארוך עד השעה 16:45
 • התלמידים בבית הספר נהנים מזכויות נוספות כגון ארוחות, הסעות עם מלווה בוגר בהסעות, טיפולים פרא-רפואיים במסגרת בית הספר בהיקף של 2.9 שעות שבועיות ממשרד החינוך ועוד.
 • לכל תלמיד בבית הספר נבנית תכנית לימודים אישית בתחילת כל שנה.

 

שילוב בחינוך הרגיל

 • הוראה על פי תוכניות הלימודים הרגילות לשכבות הגיל במקצועות השונים תוך ביצוע התאמות בהתאם לצרכיו ויכולותיו של הילד.
 • לכל תלמיד נבנית תוכנית אישית המגובשת על ידי מחנכת הכיתה ומורת השילוב יחד עם הורי התלמיד ובשאיפה גם עם התלמיד עצמו.
 • ילד שנמצא זכאי על ידי וועדת זכאות ואפיון יקבל סל שירותים מיוחדים כגון שעות משלבת (סייעת) אישית.
 • אורך שנת הלימודים ושעות הלימוד הן כפי שנהוג בחינוך הרגיל.

 

חשוב לציין!

במידה והילד נמצא בכיתת תקשורת בבית ספר רגיל יתכן שילוב בכיתה רגילה במגוון דרכים:
 • שילוב של תלמיד אחד מכיתת התקשורת בשיעורים מסוימים בכיתה רגילה. 
 • שילוב של קבוצת תלמידים מכיתת התקשורת בשיעורים מסוימים או בפעילות כיתתית
 • “שילוב הפוך” של תלמידים מהחינוך הרגיל בכיתת החינוך המיוחד.

 

bottom of page