top of page

אוטיזם ומערכת החינוך- גיל 3 עד 6

בגיל 3 עוברים הילדים לאחריות משרד החינוך. לקראת תחילת דרכו של הילד במערכת החינוך יש לפנות לוועדת זכאות ואפיון במשרד החינוך. ועדה זו נועדה לקבוע מהי רמת התפקוד ובאופן משלים מהי רמת התמיכה הנדרשת לתלמיד. בתוך כך, קובעת הועדה את זכאותו של התלמיד לשירותי חינוך מיוחד ובמידה והוחלט לשלב את הילד בחינוך

הרגיל, את היקף שירותי החינוך המיוחד שהתלמיד זכאי להם. 

 

למידע נוסף על וועדות זכאות ואפיון של משרד החינוך

 

הוועדה יכולה להמליץ על אחת מבין שלוש אפשרויות:

1) השמה בגן של החינוך הרגיל ללא תוספת שירותים מיוחדים.

2) השמה בגן של החינוך הרגיל עם סל שירותים כגון מימון של שעות סייעת.

3) השמה בגן של החינוך המיוחד שם ינתנו שירותי חינוך מיוחדים ומסגרת מותאמת.

חשוב לדעת! פרט למקרים קיצוניים, ההחלטה על השמה בגילאי הגן הינה גמישה ונמצאת ברובה בידי ההורים שיכולים לדרוש לשלב את ילדם במסגרת של חינוך רגיל או חינוך מיוחד.  

 

חינוך מיוחד - גן תקשורת

 • מיועד לילדים המאובחנים על הקשת האוטיסטית.

 • מספר הילדים נע לרוב בין 5 ל- 8 תלמידים.

 • בגנים אלו שנת לימודים ארוכה שמתחילה ב 1.9 ומסתיימת ב 15.8 כאשר בגן מונהג יום לימודים ארוך עד השעה 16:45.

 • ילדי הגן נהנים מזכויות נוספות כגון ארוחות, הסעות, מלווה מבוגר להסעה.

 • גנים אלו מעניקים טיפולים פרא-רפואיים בהיקף של לפחות 3.4 שעות שבועיות ממשרד החינוך ועוד.

 • לכל תלמיד נבנית תכנית לימודים אישית בתחילת כל שנה המותאמת באופן אישי לצרכיו ויכולותיו.

חינוך מיוחד - גן טיפולי

 • מיועד לילדים מעל גיל 3 המאובחנים עם עיכובים התפתחותיים שונים ביניהם גם אוטיזם.

 • חלק מגנים אלו מכילים בזמן נתון מגוון של לקויות וחלקם מתמקדים בלקות אחת ספציפית.

 • מספר הילדים נע לרוב בין 8 ל- 14.

 • צוות הגן כולל גננת לחינוך מיוחד, סייעת, תרפיסטים שונים לפי הצורך ופסיכולוג מהשירות הפסיכולוגי.​​

 • בגנים אלו שנת הלימודים ארוכה שמתחילה ב 1.9 ומסתיימת ב-30.7. שעות הלימודים בגן זהות לשל גן רגיל 08:00 – 14:00.

 • לכל תלמיד נבנית תכנית לימודים אישית בתחילת כל שנה המותאמת באופן אישי לצרכיו ויכולותיו.

 • ילדי הגן נהנים מטיפולים פרא-רפואיים כולל קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, הדרכות הורים ועוד.

 • ילדי הגן נהנים מהסעות ללא תוספת תשלום בליווי מלווה מבוגר.

 • גנים אלו נקראים לעיתים: גן שפתי, גן התפתחותי או גן לילדים לקויי למידה.

​​

גן משולב

 • מיועד לילדים מעל גיל 5.

 • מכיל עד 30 ילדים כאשר שליש מהם תלמידי חינוך מיוחד ושני שלישים ילדי חינוך רגיל.

 • צוות הגן כולל שתי גננות, אחת גננת החינוך המיוחד והשנייה מהחינוך הרגיל וסייעת.

 • לכל תלמיד נבנית תכנית לימודים אישית בתחילת כל שנה המותאמת באופן אישי לצרכיו ויכולותיו.

 • ברוב המקרים מדובר בגן שניתן להשתלב בו לשנה אחת בלבד.

 • הילדים המשולבים בגן יכולים להיות מעוכבי התפתחות, עם אוטיזם, מעוכבי שפה, לקויי שמיעה או לקויי ראייה.

 

חינוך רגיל - שילוב יחידני

המטרה בשילוב בגן רגיל היא לערב את הילד בתוכנית הלימודים הרגילה ובכל אשר מתנהל בגן יחד עם בני גילו תוך

צמצום הפערים בינו לבין שאר ילדי הגן ושמירה על מענה מספק לצרכיו האישיים. על השילוב בגן אחראיות הגננת והמשלבת (הסייעת) שמלווה את הילד בגן בהיקף שעות שנקבע בוועדת השילוב. המשלבת צמודה במהלך יום הלימודים לילד ומתווכת בינו לבין המתרחש בגן ובכך עוזרת לו לגשר על פערי התקשורת. תכני הלימוד בגן מבוססים על תכנית הלימודים של החינוך הרגיל. בנוסף לתוכנית הלימודים הרגילה, לילד משולב עם אוטיזם אמורה ליהות גם תוכנית לימודים אישית הכוללת בין היתר הוראה מקתנת, טיפולים ביצירה והבעה, ויציאה לטיפולים פרא-רפואיים.

התוכנית מגובשת על ידי הגננת יחד עם גננת מהחינוך המיוחד שאמורה ללוות את תהליך השילוב ולהדריך את המשלבת. במצב אידיאלי ילד משולב מקבל גם מספר שעות טיפול פרטניות מהמשלבת ו/או אנשי מקצוע נוספים.

bottom of page