הרצאות ומצגות

דברי פתיחה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אילן דינשטיין

שכיחות מגזרים ומיצוי זכויות

מ"מ מנהלת אגף קידום זכויות באלו"ט

איילת דיין

מנהל התפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות

ד"ר מיקי דוידוביץ'

מנהל היחידה לגיל הרך, סורוקה

ד"ר גל מאירי

פנוטיפים קליניים אבחון והתערבות

מנהלת המרכז לאוטיזם,  אסף הרופא

פרופ' דיצה צחור

מנהלת המרכז לאוטיזם, האוניברסיטה העברית

פרופ' קורי שולמן

מנהלת המכון להתפתחות הילד, תל השומר

ד"ר לידיה גביס

אוניברסיטת בר אילן

פרופ' עופר גולן

שערי צדק

ד"ר עדי ארן

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' חווה גולן

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אילנה גוזס

אוניברסיטת חיפה

פרופ' שלמה וגנר

גורמי סיכון גנטיים וסביבתיים

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר עידן מנשה

האוניברסיטה העברית

פרופ' שגיב שיפמן

האוניברסיטה העברית

ד"ר רענן רז

מח והתנהגות

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אילן דינשטיין