הרצאות ומצגות

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אילן דינשטיין

דברי פתיחה

מ"מ מנהלת אגף קידום זכויות באלו"ט

איילת דיין

שכיחות מגזרים ומיצוי זכויות

מנהל התפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות

ד"ר מיקי דוידוביץ'

מנהל היחידה לגיל הרך, סורוקה

ד"ר גל מאירי

מנהלת המרכז לאוטיזם,  אסף הרופא

פרופ' דיצה צחור

פנוטיפים קליניים אבחון והתערבות

מנהלת המרכז לאוטיזם, האוניברסיטה העברית

פרופ' קורי שולמן

מנהלת המכון להתפתחות הילד, תל השומר

ד"ר לידיה גביס

אוניברסיטת בר אילן

פרופ' עופר גולן

שערי צדק

ד"ר עדי ארן

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' חווה גולן

אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אילנה גוזס

אוניברסיטת חיפה

פרופ' שלמה וגנר

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר עידן מנשה

גורמי סיכון גנטיים וסביבתיים

האוניברסיטה העברית

פרופ' שגיב שיפמן

האוניברסיטה העברית

ד"ר רענן רז

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אילן דינשטיין

מח והתנהגות