הכנס הלאומי לחקר אוטיזם-I-MAR 2022 
16.02 כנס לקהילה המדעית