הכנס הלאומי לחקר אוטיזם-I-MAR 2022 
15.02 מפגש מדע וקהילה