top of page

גישות טיפוליות

לפני הפירוט על שיטות הטיפול אפשר לכתוב הקדמה (ראו אלוט) עם טיפים איך לבחור

שיטת טיפול.

 

"בחירת השיטה הטיפולית" של אלוט

אפשר לתרגם את מאמר הסקירה שמופיע באתר ולהכין טבלה בהתאם אליו

 

bottom of page