top of page
save the date.jpg

המרכז הלאומי לחקר אוטיזם הוקם בכדי לקדם את האבחון והטיפול באוטיזם בישראל על ידי יצירת תשתית מחקר שתשרת חוקרים באוניברסיטאות, במרכזים הרפואיים ובתעשייה.

בשותפות עם מרכזים רפואיים מובילים, אלו"ט ואותי - עמותה ישראלית לאוטיזם, אנו בונים מאגר מידע לאומי שמכיל מידע נרחב על מאות ילדים עם אוטיזם ומשפחותיהם. מידע זה הינו בסיס חיוני לחשיפת הסיבות לאוטיזם, לפיתוח שיטות חדשות לאבחון וטיפול באוטיזם, ולבדיקת איכות השרותים שניתנים בישראל. אנו אסירי תודה לכל המשפחות שהצטרפו עד כה למאמץ ומזמינים משפחות נוספות עם ילדים על הספקטרום להצטרף

Family_WEB.png

מידע להורים

בעקבות משבר הקורונה יצרנו עבורכם ההורים סרטונים ומידע שיעזור בהתמודדות עם האתגרים והקשיים הכרוכים בשהייה רצופה בבית עם ילדכם.

data_WEB2.png

מאגר מידע

מאגר המידע מכיל מידע ממאות ילדים עם אוטיזם ובני משפחותיהם. המידע כולל ריצופים גנטיים, סריקות הדמיה מוחית, ציוני מבחנים התנהגותיים, הקלטות של תנועות עיניים, ועוד...

research.png

מחקר

אנו מקדמים מחקרים לגילוי הסיבות לאוטיזם, פיתוח טכנולוגיות חדשות לזיהוי מוקדם של אוטיזם, ובדיקת היעילות של טיפולים קיימים וחדשים לאוטיזם.

bottom of page