IMAR2023.jpg

הנחיות כתיבת תקצירים:
(עבור הכנס הלאומי לחקר האוטיזם 2023-MAR-I)

 

  1. התקציר חייב להיכתב באנגלית ולהכיל לכל היותר 3000 תווים.

  2. התקציר אמור לדווח על מחקר מקורי שכבר בוצע ולכלול את הפרקים הבאים: רקע, מטרות, שיטות, תוצאות ומסקנות.

  3. אין לצרף תקציר על מחקרים עתידיים, כאלה שמתוכננים להתבצע בהמשך.

  4. לוודא שהתקציר כולל את הנקודות הבאות: 
    - הרציונל של המחקר צריך להיות ברור.
    - פרק התוצאות אמור להציג קפדנות מדעית הנתמכת ע"י סיכום סטטיסטי, מבחנים סטטיסטיים ומשמעות הממצאים.
    - הפרשנות של הממצאים אמורה להיות מוסברית. לא מספיק יהיה לומר : "התוצאות ייבחנו.."

העלאת קבצים
arrow&v

תודה! הטופס נשלח בהצלחה