top of page

מבחנים קוגנטיביים

Child at Psychologist

מבחן "מאלן" להערכת ההתפתחות של ילדים (Mullen scale of early learning) - עד גיל 3

במבחן זה הקלינאי יעריך את רמת ההתפתחות והתפקוד של הילד בחמישה תחומים: מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, הבנת שפה, הבעת שפה ותפיסה חזותית. המבחן מועבר בצורת משחק ובסופו ניתן ציון התפתחותי שהינו מקביל לציון IQ. מבחן זה הינו קצר יחסית ואורכו בין 15-35 דקות.

מבחן ביילי (Bayley) - עד גיל 3

דומה למבחן Mullen במטרתו ובמבנהו. המבחן מחולק לשלושה סולמות: מנטלי, מוטורי (תנועתי) והתנהגותי ובו מוערכים כישוריו של הילד בתחומי חשיבה, שפה, מוטוריקה גסה ועדינה והתנהגות.

במהלך המבחן הילד יתבקש להשלים משימות כגון: חיקוי של המאבחן, הליכה על קן ישר, עמידה על רגל אחת, להתאים בין ציור לצבע מסוים, וכדו...

מבחן אינטיליגנציה של וכסלר לגיל הרך (WPPSI-III) -מגיל 3 עד 7

המבחן מעריך את היכולות האינטלקטואליות של הילד בשני סולמות - מילולי וביצועי. בסולם המילולי נבדק אוצר מילים, ידע כללי, חשיבה והבנה לפי רמת גיל ובסולם הביצועי נבדקות יכולות כגון הסקה לא מילולית, מהירות פסיכו מוטורית ותפיסה חזותית. הילד מקבל ציון בכל סולם וציון שמשלב בין שניהם.

מבחן אינטליגנציה וכסלר לילדים (WISC-IV) - מעל גיל 7

המבחן בוחן את הרמה האינטלקטואלית של הילד בארבעה סולמות: הבנה מילולית, לוגיקה תפיסתית, מהירות עיבוד וזיכרון עבודה. ניתן ציון בכל סולם ומחושב ציון כללי שמשלב ביניהם. ניתן לעשות מבחן זה גם ללא ידע בקריאה וכתיבה.

לחצו למידע נוסף על כלי אבחון נוספים

Young Students
bottom of page