top of page

חיסונים ואוטיזם

מיתוס שגוי שהפך למרבה הצער לחשש רווח בקרב הורים הוא שחיסונים הניתנים לילדים בגיל צעיר גורמים להתפתחות אוטיזם. למיתוס זה אין בסיס מדעי ומחקרים רבים שנעשו בעולם מצביעים על כך שאין קשר בין חיסונים לבין התפתחות אוטיזם.

מקורה של האמונה השגויה והמסוכנת היא מחקר שפורסם בשנת 1998 על ידי החוקר ד"ר אנדרו ווייקפילד ובו נטען כי נמצא קשר בין חיסון MMR ("חיסון משולש" כנגד אדמת, חזרת וחצבת) לבין אוטיזם על סמך מחקר בו השתתפו 12 ילדים בלבד.
על אף גודל המחקר המצומצם, הוא גרם לרעש תקשורתי גדול בעולם ולהתעניינות גדולה בקרב מדענים ורופאים שמיהרו לנסות ולשחזר את הממצאים של ד"ר ווייקפילד במחקרים יותר גדולים. כיום, לאחר עשרות מחקרים שנערכו על הנושא הובהר כי המסקנות של ד"ר ווייקפילד היו מטעות ושגויות וטענותיו הופרכו.
לא רק שלא נמצא כל קשר בין מתן החיסונים להתפתחות אוטיזם בעשרות מחקרים שבדקו את הנושא, בבדיקה של המידע שהיה בידי ד"ר ווייקפילד נמצא כי הוא סילף את התוצאות ופירסם תוצאות שקריות. בעקבות גילויים אלו איבד ד"ר ווייקפילד את הרשיון שלו לעסוק ברפואה והמאמר המקורי נגנז.
 
בחקירת הנושא נמצא כי לד"ר ווייקפילד היו ניגודי עניינים שנבעו מכך שהחוקר עסק באותו
הזמן בפיתוח חיסון חליפי שהיה מעוניין לשווק למערכת הבריאות. בנוסף, התגלה כי הוא
קיבל תשלום מעורכי דין של הורים לילדים עם אוטיזם שרצו להוכיח קשר בין חיסונים
להתפתחות אוטיזם כדי לזכות בקרב משפטי מול חברות המשווקות חיסונים.
 
בקישור הזה ניתן למצוא רשימה של מעל ל-40 מאמרים, מתוך האתר של האקדמיה
האמריקאית לרפואת ילדים, המצביעים על העדר כל קשר בין חיסונים ובין התפתחות
אוטיזם.

חשוב לציין שלצד העובדה שחיסונים שניתנים לילדים על ידי משרד הבריאות אינם משנים
את הסיכון לפתח אוטיזם, הם מפחיתים בצורה ניכרת את הסיכון לחלות במחלות קשות
שעבורן ניתן החיסון. לכן אנחנו ממליצים על מתן חיסונים בזמן.
bottom of page